Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työroolin ja työyhteisön tutkimista ja kehittämistä yhdessä työnohjaajan kanssa. Se on luottamuksellista ja tavoitteellista työskentelyä, jossa työnohjaajan tehtävänä on olla asiakkaan omien oivallusten käynnistäjänä. Työnohjauksen tavoitteena on antaa uusia näkökulmia työhön, lisätä työhyvinvointia ja auttaa jaksamaan työssä. Työnohjauksen keskeisin menetelmä on keskustelu, mutta käytän työnohjauksessa myös toiminnallisia menetelmiä.

Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteisöille, nyt myös psykoterapiatyön työnohjausta.

Lisätietoa työnohjauksesta

Työhyvinvointikoulutus

Järjestän koulutusta työyhteisöille erilaisista työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Koulutusten sisältö ja kesto suunnitellaan yhdessä työyhteisön tarpeiden mukaan.

Muutamia esimerkkejä mahdollisista aihealueista: