Olen vaativan erityistason (VET) ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, ja tehnyt psykoterapiatyötä vuodesta 2011 alkaen. Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ja toiminut näissä tehtävissä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Olen toiminut pitkään myös työterveyshoitajana ja työsuojelutarkastajana. Minulla on täydennyskoulutusta työhyvinvoinnin eri osa-alueilta. Terapeuttiosaamistani olen täydentänyt mm. psykofyysisen terapian, elämänkaarikirjoittamisen ja interpersoonallisen terapian (IPT) koulutuksilla.

Työssäni pidän tärkeänä asiakkaan elämänhistoriaa, ihmissuhteita, taitoja ja voimavaroja kunnioittavaa työtapaa, jossa tarkastellaan ja etsitään yhteistyössä uusia näkökulmia asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen.

Koulutus

Täydennyskoulutusta

Työkokemus