Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta parempaan itsetuntemukseen ja elämänhallintataitoihin, joiden avulla on mahdollisuus saada hyvä ja mielekäs elämä. Terapiaan voi hakeutua esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, ihmissuhdeongelmien tai elämäntilannekriisin vuoksi. Aluksi sovitaan yksi tai useampi tutustumiskäynti, jolloin sovitaan jatkosta asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Usein lyhyetkin elämäntilanteen tai rajatun ongelma-alueen selvittelyt voivat olla riittäviä.

Minulla on ns. Kela-pätevyys, joka mahdollistaa myös Kelan tukeman 1-3 vuotta kestävän kuntoutuspsykoterapian. Lisätietoa löytyy alla olevasta linkistä.

Terapiakoulutukseni on ratkaisukeskeinen, mutta käytän työssäni myös esimerkiksi kognitiivisen terapian harjoituksia sekä toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä asiakkaan tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Linkit

Kelan kuntoutuspsykoterapia
Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa